وقتی که من نبودم 1393

زندگی و سرگذشت "هلن" تنها بازمانده جنگ جهانی دوم که با مادرش از لهستان به ایران پناه آورده و ایران را وطن دوم انتخاب کردند. در این میان گزیده‏ ای از تاریخ و تحولات آن دوره به تصویر کشیده می‏‌شود.

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، جنگی
گونه ، سیاسی
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، تاریخ ، جنگ های جهانی
موضوعات ، تاریخ ، زندگینامه

تهیه کننده :

محمد تقی یازرلو ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

68 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

وقتی که من نبودم

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

صداگذار

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

وقتی که من نبودم

تصاویر

وقتی که من نبودم

تصاویر

درخواست

وقتی که من نبودم

فرم ثبت درخواست