تالاب سیرانگلی 1393

کارگردان :

محمد احسانی

تهیه کننده :

محمد احسانی ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

35 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

تالاب سیرانگلی

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

نویسنده گفتار فيلم

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

تالاب سیرانگلی

تصاویر

تالاب سیرانگلی

تصاویر

درخواست

تالاب سیرانگلی

فرم ثبت درخواست