من یک نشانه‌ام 1387

نشان‌دادن آثار و نحوه نقاشی استاد "احمد نصراللهی"، که به وسیله نشانه‌های اساطیری آثارش را خلق می‌کند کارگردان با شعر و گفته‌های اساطیری سعی در شناخت نشانه‌ها در نقاشی این استاد می‌پردازد.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
موضوعات ، کلیات ، اسطوره شناسی

تهیه کننده :

، میثم شاه بابایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

26 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

من یک نشانه‌ام

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

سایر

تیزر ها

من یک نشانه‌ام

تصاویر

من یک نشانه‌ام

تصاویر

درخواست

من یک نشانه‌ام

فرم ثبت درخواست