پله پله تا خورشید 1387

به اهمیت خورشید در دین زرتشت اشاره می‌کند و نماد قرار دادن خورشید برای پاکی و خیر را در نقش کوزه‌ها و ظروف سفالین در هزاره‌های 5 و 6 پیش از میلاد را بررسی می‌کند. نقش خورشید در زیور الات باستان را نشان داده و تکرار آن به صورت شمسه در فرش، شمسه و مقرنس در معماری را به تصویر می‌کشد و به آورده شدن این کلمه در قران کریم نیز اشاره می‌کند.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، کلیات ، اسطوره شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، مذهب ، زرتشتی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بناهای تاریخی
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

13 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

پله پله تا خورشید

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

نویسنده گفتار فيلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پله پله تا خورشید

تصاویر

پله پله تا خورشید

تصاویر

درخواست

پله پله تا خورشید

فرم ثبت درخواست