سقانفار 1388

سقانفار بنایی مسقف اما بدون دیوار است که به‌رروی اتاقی بنا شده‌است . این بنا کلا از چوب ساخته و با نقاشی‌های مذهبی و سنتی تزیین شده‌است .این مستند مراسم خاص دعا و عبادت در این محل را با پخت نان و شیر برنج و چای بازنمایی می‌کند .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، اماکن مقدس

تهیه کننده :

، امیرحسین ماکویی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

30 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

سقانفار

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

برنامه ریز

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌های ویژه میدانی

تیزر ها

سقانفار

تصاویر

سقانفار

تصاویر

درخواست

سقانفار

فرم ثبت درخواست