آواز گمشده 1402

این فیلم مستندی درباره آواز دشتی چوپانی و قربان خان شاهی است. قربان خان شاهی از خوانندگان و تعزیه خوانان سرشناس دوره قاجار بوده که آواز چوپانی او روی صفحات گرامافون باقی مانده است.

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، دینی و آئینی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، اول شخص یا شخصی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، فیلم مردم نگار
نوع ، مستند
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی
موضوعات ، تاریخ ، زندگینامه

کارگردان :

نیما حسن بیگی

تهیه کننده :

نیما حسن بیگی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

27 دقیقه

سال ساخت:

1402

عوامل

آواز گمشده

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

آواز گمشده

تصاویر

آواز گمشده

تصاویر

درخواست

آواز گمشده

فرم ثبت درخواست