امین الضرب 1402

مستندی در خصوص حاج محمد حسن اصفهانی ملقب به امین الضرب از متنفذین دربار قاجار که به فرمان ناصر الدین شاه اولین ضراب سکه ایران به صورت صنعتی بود و همچنین شرح احوال او در دربار و ارتباطش با امین السلطان و سید جمال الدین اسد آبادی و همچنین نفوذ و دست داشتن او در معاملاتی چون قرار داد رژی و راه آهن شمال ایران.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، چهره نگاري
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، تجارت و بازرگانی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، تجارت
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تهران قدیم
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، تاریخ ، زندگینامه
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری

کارگردان :

جمشید بیات ترک

تهیه کننده :

جمشید بیات ترک

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

90 دقیقه

سال ساخت:

1402

عوامل

امین الضرب

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

امین الضرب

تصاویر

امین الضرب

تصاویر

درخواست

امین الضرب

فرم ثبت درخواست