پتتیک 1402

پیانیستی که پس از فروپاشی روانی دست به خلق اثر هنری می‌زند که هم شادی را به دیگران هدیه می‌دهد و هم باعث تولید شادی برای دیگران می‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

کارگردان :

نرگس ذاکری

تهیه کننده :

نرگس ذاکری

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

6:21 دقیقه

سال ساخت:

1402

عوامل

پتتیک

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

سایر

مجری طرح

تیم انیمیشن

انیماتور

طراح لی اوت

طراح استوری برد

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

مسئول کامپوزیت

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

دسیناتور

مسئول رنگ آمیزی

مسئول رنگ آمیزی

سرپرست انیماتورها

مسئول جلوه‌های ویژه

تیزر ها

پتتیک

تصاویر

پتتیک

تصاویر

درخواست

پتتیک

فرم ثبت درخواست