پیرنیا باغبان گلها 1402

کارگردان :

هومن ظریف

تهیه کننده :

هومن ظریف

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

75 دقیقه

سال ساخت:

1402

عوامل

پیرنیا باغبان گلها

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پیرنیا باغبان گلها

تصاویر

پیرنیا باغبان گلها

تصاویر

درخواست

پیرنیا باغبان گلها

فرم ثبت درخواست