راه پر ستاره 1401

دونده های نابینا علی رقم مشکلات و سختی ها، این راه پر مخاطره را با عشق و امید سپری می‌کنند. در این مسیر پر ستاره، دونده همراهان، خانواده ها، و روزمره و روحیات این عزیزان بتصویر کشیده شده است.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

تهیه کننده :

افسانه حیدری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

59 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

راه پر ستاره

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

راه پر ستاره

تصاویر

راه پر ستاره

تصاویر

درخواست

راه پر ستاره

فرم ثبت درخواست