کوبانی 1401

نگاهی به آثار جنگ و ویرانی های باقیمانده از آن بر روی کودکان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مقاومت و پایداری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه

کارگردان :

حامد بقائیان

تهیه کننده :

حامد بقائیان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

2 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

کوبانی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

کوبانی

تصاویر

کوبانی

تصاویر

درخواست

کوبانی

فرم ثبت درخواست