قرار روز شانزدهم 1401

روایتی از حضور شهادت‌طلبانه یکی از مدافعان حرم در سوریه و شاگردان مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به نام «محمدحسین محمدخانی» معروف به عمار.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، مذهب ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، مذهب ، مدافعان حرم
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

تهیه کننده :

مرتضی شعبانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

63 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

قرار روز شانزدهم

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیزر ها

قرار روز شانزدهم

تصاویر

قرار روز شانزدهم

تصاویر

درخواست

قرار روز شانزدهم

فرم ثبت درخواست