یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور 1401

یک روز کاری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر عیسی زارع پور همراه می شویم .

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری

کارگردان :

یحیی رضایی

تهیه کننده :

یحیی رضایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

25 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور

تصاویر

یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور

تصاویر

درخواست

یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور

فرم ثبت درخواست