واهگ 1401

این مستند به زندگی سمیه میهن‌خواه، بانوی فعال بلوچ در حوزه فرهنگی می‌پردازد و جنبه‌های کمتر دیده‌شده زندگی زن و خانواده را در بلوچستان به تصویر می‌کشد. وی از پیشروان عرصه کتابخوانی کودک و نوجوان در منطقه دشتیاری است که فعالیت‌های اثرگذاری در این حیطه در منطقه محروم خود انجام داده است.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، چهره نگاري
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
نوع ، مستند

کارگردان :

حدیث جان بزرگی

تهیه کننده :

حدیث جان بزرگی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

واهگ

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

واهگ

تصاویر

واهگ

تصاویر

درخواست

واهگ

فرم ثبت درخواست