خونه مامان شکوه 1401

کارگردان :

مهدی بخشی مقدم

تهیه کننده :

مهدی شامحمدی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

76 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

خونه مامان شکوه

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

خونه مامان شکوه

تصاویر

خونه مامان شکوه

تصاویر

درخواست

خونه مامان شکوه

فرم ثبت درخواست