کلنل 1401

سال ها از جنگ می گذرد اما خاطرات جنگ کلنل پیر را رها نمی کند . شرایط برای او روز به روز بدتر می شود تا جایی که مجبور می شود به پزشک مراجعه کند..

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

کارگردان :

پرستو کاردگر

تهیه کننده :

پرستو کاردگر

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10:20 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

کلنل

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

افکت انیماتور

افکت انیماتور

انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

دسیناتور

دسیناتور

تیزر ها

کلنل

تصاویر

کلنل

تصاویر

درخواست

کلنل

فرم ثبت درخواست