جاده استخوان 1401

منطقه عسلویه به لحاظ فرهنگی به حال خود رها شده است .این مستند به خانواده عیسی کودک کاری می پردازد که پدرش تکنسین برق فاز چهارده بوده ولی به دلیل مصرف شدید مواد مخدر اخراج شده است و او به تنهایی بار زندگی را به دوش می کشد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اعتیاد
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

جاده استخوان

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

جاده استخوان

تصاویر

جاده استخوان

تصاویر

درخواست

جاده استخوان

فرم ثبت درخواست