داستان یمن 1401

این مستند به تاثیر جنگ بر اکوسیستم یمن می‌پردازد.

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، جنگی
گونه ، مقاومت و پایداری
نوع ، مستند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29:20 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

داستان یمن

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

داستان یمن

تصاویر

داستان یمن

تصاویر

درخواست

داستان یمن

فرم ثبت درخواست