آن مرد بسیار 1400

این مستند نگاهی دارد به شخصیت مذهبی ، فرهنگی و علمی آیت الله بهجت .داستان زندگی این عالم ربانی به روایت فرزند ایشان است.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
گونه ، دینی و آئینی
موضوعات ، مذهب ، تصوف و عرفان
موضوعات ، مذهب ، حوزه علمیه و مدارس اسلامی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری

کارگردان :

احمد شریف زاده

تهیه کننده :

احمد شریف زاده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

49 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

آن مرد بسیار

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

آن مرد بسیار

تصاویر

آن مرد بسیار

تصاویر

درخواست

آن مرد بسیار

فرم ثبت درخواست