خاکستر 1401

مردی 23 سال قبل(1378) در آتش سوزانده می‌شود و دادگاه هیچ مدرکی بر چرایی ماجرا نیافته است و پرونده را مختومه کرده است. فیلم خاکستر در جست و جوی چرایی خاموشی و بی تفاوتی در واکنش به این فاجعه است.

تحقیق و پژوهش

نویسنده

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

کارگردان :

آرش اسحاقی

تهیه کننده :

آرش اسحاقی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

82 دقیقه

سال ساخت:

1401

عوامل

خاکستر

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده

تیزر ها

خاکستر

تصاویر

خاکستر

تصاویر

درخواست

خاکستر

فرم ثبت درخواست