آن مرد با اتوبوس آمد 1400

این مستند با شکلی قصه‌محور و تاریخ‌پژوهانه یکصد سال تاریخچه اتوبوسرانی در ایران را به تصویر می کشد . اولین اتوبوس در شهر رشت و پس از مدت کوتاهی وارد شهر تهران شد و تاکنون بیش از یک قرن از عمر اتوبوس به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی و مهم در ایران می‌گذرد.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، شهری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، حمل و نقل
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی

کارگردان :

نیما مهدیان

تهیه کننده :

نیما مهدیان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

74 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

آن مرد با اتوبوس آمد

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

آن مرد با اتوبوس آمد

تصاویر

آن مرد با اتوبوس آمد

تصاویر

درخواست

آن مرد با اتوبوس آمد

فرم ثبت درخواست