جان پناه 1400

با شیوع ویروس کرونا در ایران تکمیل ساخت یک بیمارستان در مدت بیست روز به عهده جواد و همکاران او گذاشته می شود . آنها برای این کار سخت با مشکلات فراوانی مواجه می شمند اما نهایت در سی روز این کار را انجام می دهند .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، ساختمان سازی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها

کارگردان :

فرزاد جعفری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

جان پناه

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

جان پناه

تصاویر

جان پناه

تصاویر

درخواست

جان پناه

فرم ثبت درخواست