یاشماق 1400

مستند درباره ترس‌ها و امیدهای سه زن با محوریت زنی است که ازدواج و طلاقش به اجبار رسمی به نام قارشلق یا مبادله دو دختر با هدف پیوند دو خانواده بوده است. بر اساس این رسم، پس از طلاق، فرزند از مادر جدا شده و پیش خانواده پدر می‌ماند بدون آنکه بتواند مادرش را ببیند.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

کارگردان :

رضا غلامی مطلق

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

49 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

یاشماق

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

یاشماق

تصاویر

یاشماق

تصاویر

درخواست

یاشماق

فرم ثبت درخواست