گیسلو 1400

این فیلم درباره زنی به نام زهراست که تلاش می‌کند همسر افغانی خود، جان محمد را که ۵ سال پیش او و بچه هایش را رها کرده پیدا کند. او می‌خواهد از دادگاه حکم طلاق خود را قطعی کند و برای دو پسرش شناسنامه بگیرد، اما در این مسیر هیچ خبری از همسرش ندارد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

60 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

گیسلو

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

گیسلو

تصاویر

گیسلو

تصاویر

درخواست

گیسلو

فرم ثبت درخواست