صف و چند خرده روایت از قرن اخیر 1400

کارگردان :

وحید نامی

تهیه کننده :

وحید نامی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

تصاویر

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

تصاویر

درخواست

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

فرم ثبت درخواست