تنگ نای 1400

این مستند به روایت روزهای سخت کرونایی می‌پردازد و یک رابطه عمیق انسانی یعنی عشق به مادران را به تصویر می‌کشد. محور فیلم حول یک بانوی جهادگر است که به کمک مادران پیر و سالخورده درگیر بیماری کرونایی می‌شتابد.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

61 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

تنگ نای

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

تنگ نای

تصاویر

تنگ نای

تصاویر

درخواست

تنگ نای

فرم ثبت درخواست