دیوارهای خاموش 1400

در میان کاوش‌های پس از زلزله در ارگ بم، جسد کفن‌پیچ‌شده‌ی دختر بچه‌ای توجه باستان‌شناسان را جلب می‌کند. بعد از آن متوجه می‌شویم که تعداد این اجساد بیشتر از یکصد نفر است…

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی

کارگردان :

سعید خدارضایی

تهیه کننده :

سعید دادگر

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

دیوارهای خاموش

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

دیوارهای خاموش

تصاویر

دیوارهای خاموش

تصاویر

درخواست

دیوارهای خاموش

فرم ثبت درخواست