زنده ، بیدار و آگاه 1400

این انیمیشن بر اساس رساله فلسفی حی بن یقضان که در قرن دوازدهم میلادی به رشته تحریر درامده که ابوعلی سینا نیز به عربی شرحی بر آن نوشته است . روایت نوزادی ست که به جزیره ای تنها توسط امواج آورده می شود و با حیوانات بزرگ شده و در نهایت به وجود یگانگی هستی پی می برد .

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، پیپر انیمیشن
تکنیک اجرایی ، نقاشی روی شیشه
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

تهیه کننده :

حسین مرادی زاده

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

10 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

زنده ، بیدار و آگاه

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

افکت انیماتور

انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

طراح یا نقاش

مسئول جلوه‌های ویژه

سرپرست انیماتورها

تیزر ها

زنده ، بیدار و آگاه

تصاویر

زنده ، بیدار و آگاه

تصاویر

درخواست

زنده ، بیدار و آگاه

فرم ثبت درخواست