دشت گل های زرد 1400

دخترکی تنها در انتظار به دنیا آمدن خواهر کوچکش است و آن را خیال پردازی می کند و پس از ناکام ماندن او در این رخداد سرانجام با هدیه ای که برای خواهر به دنیا نیامده درست کرده مشغول بازی می شود .

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، سل انیمیشن
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

کارگردان :

حسین آقامحمدی

تهیه کننده :

حسین آقامحمدی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

9 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

دشت گل های زرد

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم نویسندگان

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

انیماتور

طراح شخصیت ها

دسیناتور

سرپرست انیماتورها

تیزر ها

دشت گل های زرد

تصاویر

دشت گل های زرد

تصاویر

درخواست

دشت گل های زرد

فرم ثبت درخواست