مادر بی سیم 1400

کارگردان :

زهرا نیازی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

مادر بی سیم

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

مادر بی سیم

تصاویر

مادر بی سیم

تصاویر

درخواست

مادر بی سیم

فرم ثبت درخواست