کهنه سرباز 1400

آذر و دخترش فاطمه تلاش می کنند تا همسرش محمد را راضی کنند که بعد از سالها پرونده جانبازی اش را که در سالهای بعد از جنگ ازبین برده است را مجددا پیگیری کند اما محمد زیربار نمی رود . این چالش سالهاست در خانواده آنها ادامه دارد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دفاع مقدس
گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، مذهب ، دفاع مقدس
موضوعات ، مذهب ، اسارت و جانبازی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

تهیه کننده :

جابر مطهری زاده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

54 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

کهنه سرباز

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

کهنه سرباز

تصاویر

کهنه سرباز

تصاویر

درخواست

کهنه سرباز

فرم ثبت درخواست