وقتی که دارکوب ها می روند 1400

در اثر احداث نیروگاه برقی در دشت های کبودر آهنگ استان همدان چاه ها و زمن های کشاورزی خشک شده اند و این باعث ایجاد خردچاله های بزرگ در منطقه شده است و مهاجرت روستاییان به شهرها را شکل داده است . در این میان یک خانواده روستایی سعی در ماندن و سکونت دارد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، علمی و صنعتی
گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنعت برق و الکترونیک
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، اول شخص یا شخصی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی

کارگردان :

محمد احسانی

تهیه کننده :

محمد احسانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

55 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

وقتی که دارکوب ها می روند

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

وقتی که دارکوب ها می روند

تصاویر

وقتی که دارکوب ها می روند

تصاویر

درخواست

وقتی که دارکوب ها می روند

فرم ثبت درخواست