این پایان راه نیست 1400

با وجود بسته شدن مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا معلمین عشایر با تکیه بر امید و نشاط همچنان کلاس های درس را در فضای باز برگزار می کنند . این مستند روایتگر تلاش دو معلم عشایری مناطق دورافتاده گیلان است .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ایلات و عشایر
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

34 دقیقه

سال ساخت:

1400

عوامل

این پایان راه نیست

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

سایر

تیزر ها

این پایان راه نیست

تصاویر

این پایان راه نیست

تصاویر

درخواست

این پایان راه نیست

فرم ثبت درخواست