مردان مرد 1399

شهر حماسه و ایثار نجف آباد در دوران دفاع مقدس به نسبت جمعیت بیشترین شهدا ( یعنی 8.5 درصد از جمعیت ) را در هشت سال جنگ تحمیلی تقدیم نموده است . در این مستند به تعدادی از این خانواده ها پرداخته شده است . پدر شهید محسن حججی راوی این مستند می باشد .

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دفاع مقدس
موضوعات ، مذهب ، شهادت
موضوعات ، مذهب ، دفاع مقدس
موضوعات ، مذهب ، مقاومت و پایداری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

مردان مرد

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

مردان مرد

تصاویر

مردان مرد

تصاویر

درخواست

مردان مرد

فرم ثبت درخواست