تکیه کَن 1388

مستندی در مورد سیر احداث و استفاده از تکایای قدیمی تهران از زمان ناصری تا تکیه های امروزی که به‌ شکل مردمی و خودجوش و با سادگی فراوان رواج دارد . * در این فیلم به تکیه عباس آباد‌، تکیه دولت، تکیه کَن وتکایای دیگر تهران اشاره می‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، مذهب ، مساجد ، تکایا و حسینیه ها
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، آداب و رسوم اسلامی
موضوعات ، مذهب ، عزاداری و ایام مذهبی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تهران قدیم

کارگردان :

محسن خان جهانی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

13 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

تکیه کَن

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیزر ها

تکیه کَن

تصاویر

تکیه کَن

تصاویر

درخواست

تکیه کَن

فرم ثبت درخواست