رویا می بافد تا آبی دریا 1399

در همه جنگ ها همیشه سربازی است که رفته و زنی که در انتظار بازگشت اوست ، زن رویاهایش را می بافد تا دورترین دریاها ، حتی اگر بازگشتی در کار نباشد.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

مریم خلیل زاده

تهیه کننده :

مریم خلیل زاده

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

8 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

رویا می بافد تا آبی دریا

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح زمینه ها

طراح زمینه ها

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

افکت انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

طراح یا نقاش

تیزر ها

رویا می بافد تا آبی دریا

تصاویر

رویا می بافد تا آبی دریا

تصاویر

درخواست

رویا می بافد تا آبی دریا

فرم ثبت درخواست