شکل غیبت 1399

مادری پسربچه اش را از دست داده است .غم مادر از این فقدان زندگی کردن را برایش سخت کرده است . اما پسربچه با حضور شوخ و شنگی که یک کودک دارد سعی دارد لزوم ادامه زندگی به مادر را گوشزد کند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی

کارگردان :

پویا افضلی

تهیه کننده :

پویا افضلی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

شکل غیبت

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

تیم نویسندگان

نویسنده

سایر

مجری طرح

تیم انیمیشن

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

تیزر ها

شکل غیبت

تصاویر

شکل غیبت

تصاویر

درخواست

شکل غیبت

فرم ثبت درخواست