باغ پادشاه 1399

عاشق برای به دست آوردن دل معشوق به سمت باغ پادشاه می رود که گلی سرخ بچیند . نگهبان به او شلیک می کند ، موفق به چیده شدن گل سرخ نمی شود تنها گلی سفید می چیند . در راه بازگشت گل سفید با خون سرخ می شود .

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، شنی
نوع ، انیمیشن

تهیه کننده :

ایرج محمدی رزینی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

7 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

باغ پادشاه

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

طراح شخصیت ها

طراح یا نقاش

تیزر ها

باغ پادشاه

تصاویر

باغ پادشاه

تصاویر

درخواست

باغ پادشاه

فرم ثبت درخواست