چرخ خیاطی 1399

در یک کارگاه خیاطی زن کارگری با چرخ خیاطی قدیمی کار می کند . چرخ خیاطی خراب است و زن نمی تواند سفارش ها را بدوزد . دختربچه ای که دختر خیاط است می خواهد مشکل را حل کند و با چرخ خیاطی درگیر می شود.

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، عروسکی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

8 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

چرخ خیاطی

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم انیمیشن

طراح زمینه ها

انیماتور فریم‌های کلیدی

مسئول رنگ آمیزی

مسئول کامپوزیت

انیماتور

انیماتور

طراح استوری برد

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

تیزر ها

چرخ خیاطی

تصاویر

چرخ خیاطی

تصاویر

درخواست

چرخ خیاطی

فرم ثبت درخواست