گلهای کاغذی 1402

زن نویسنده‌ای که در کارش موفق بوده، دومین اثرش با شکست مواجه می‌شود و برای جبران آن و خلق اثر جدید به عمارت متروک بزرگی در یک باغ می‌رود تا دور از شهر و خانواده کتاب جدیدش را آغاز کند تا اینکه...

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه داستانی
تکنیک اجرایی ، عروسکی

تهیه کننده :

رامک امین کاظمی

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

17 دقیقه

سال ساخت:

1402

عوامل

گلهای کاغذی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

مسئول کامپوزیت

انیماتور

انیماتور

صدا پیشگان

طراح استوری برد

عروسک ساز

عروسک ساز

عروسک ساز

عروسک ساز

تیزر ها

گلهای کاغذی

تصاویر

گلهای کاغذی

تصاویر

درخواست

گلهای کاغذی

فرم ثبت درخواست