گنج دره 1399

یکی از کهن ترین خاستگاه های پیدایش کشاورزی و اهلی سازی دام در کرمانشاه با عنوان " گنج دره " توسط گروهی از باستان شناسان ایرانی و دانمارکی مورد کاوش قرار می گیرد .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، علوم طبیعی ، دیرینه شناسی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، دامداری
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، کشاورزی
نوع ، مستند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

38 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

گنج دره

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

گنج دره

تصاویر

گنج دره

تصاویر

درخواست

گنج دره

فرم ثبت درخواست