کنترپوان 1399

این مستند درباره زندگی و فعالیت های هنری و سیاسی " رکن الدین مختاری " می باشد که به عنوان رییس شهربانی دوره پهلوی اول به امر آهنگ سازی و نوازندگی ویولن هم می پرداخت .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
گونه ، هنر و فرهنگ
موضوعات ، تاریخ ، زندگینامه
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی

کارگردان :

محمد فرزین نیا

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

72 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

کنترپوان

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیم انیمیشن

تیزر ها

کنترپوان

تصاویر

کنترپوان

تصاویر

درخواست

کنترپوان

فرم ثبت درخواست