خانم و آقای تامپ 1398

پس از انقلاب اکتبر در سال 1917 و به قدرت رسیدن لنین گروهی از روسیه مهاجرت می کنند . یکی از مهاجرین به نام لنون تامپاشیان در ایران ساکن می شود . وی با دختر جوانی که در سفارت آلمان در ایران بوده ازدواج می کند . این دو نفر سالها در تربیت سگ تازی و اسب فعالیت داشتند. پس از 60 سال خانم تامپاسیان قصد دار برای همیشه ایران را ترک کند.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی

کارگردان :

فرهاد ورهرام

تهیه کننده :

فرهاد ورهرام

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

42 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

خانم و آقای تامپ

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

سایر

دستیار تولید

تیزر ها

خانم و آقای تامپ

تصاویر

خانم و آقای تامپ

تصاویر

درخواست

خانم و آقای تامپ

فرم ثبت درخواست