گلوله باران 1398

دو فیلمبردار همراه با گروهی نظامی عازم خط درگیری می‌شوند. در میانه‌ی راه یکی از فیلمبرداران توسط تک تیرانداز دشمن مجروح می‌شود. او نمی‌تواند به راه رفتن ادامه بدهد؛ ساعت‌ها به سختی می‌گذرد. وضعیت پیچیده‌تر می‌شود، از آسمان باران می‌بارد و از زمین گلوله.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، جنگی
گونه ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، مذهب ، گروه های تکفیری
موضوعات ، مذهب ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، مذهب ، اسارت و جانبازی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

تهیه کننده :

مرتضی شعبانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

60 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

گلوله باران

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

گلوله باران

تصاویر

گلوله باران

تصاویر

درخواست

گلوله باران

فرم ثبت درخواست