رش او 1399

این مستند یکی از هزاران تراژدی برآمده از سیل فروردین ۹۸ در پل‌دختر است که با خوانش دراماتیک، نقبی به باورهای خرافی و موازنه مرگ و زندگی می‌زند. «رش او» به معنی آب تیره روایتی از منطقه لرستان و تلخی به‌جا مانده از سیل است .

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

کارگردان :

رضا عباسی

تهیه کننده :

مژگان صیادی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

53 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

رش او

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

رش او

تصاویر

رش او

تصاویر

درخواست

رش او

فرم ثبت درخواست