همیشه شب ، همیشه روز 1399

غلامعلی خیّر کهنه سرباز جنگ ایران و عراق پس از 31 سال با کمک دو همرزم خود به دنبال ساعتی می رود که در روزهای جنگ به دوست خود امانت داده بود .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، دفاع مقدس
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی

کارگردان :

یاسر خیر

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

همیشه شب ، همیشه روز

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

همیشه شب ، همیشه روز

تصاویر

همیشه شب ، همیشه روز

تصاویر

درخواست

همیشه شب ، همیشه روز

فرم ثبت درخواست