راه ناتمام 1399

این مستند پرتره‌ای از زندگی «اصغر قندچی » است که توانست کارآفرین نمونه در کشور شود .او آهنگری در جنوب شهر تهران بود که نتوانست مدرسه برود و با تلاش موفق شد کارآفرینی نمونه شود. وی در صنعت کامیون سازی و مؤسس اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام ایران کاوه (سایپا دیزل) است . همچنین و از بنیانگذاران صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران محسوب می‌شود.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، علمی و صنعتی
گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

43 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

راه ناتمام

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

راه ناتمام

تصاویر

راه ناتمام

تصاویر

درخواست

راه ناتمام

فرم ثبت درخواست