بر سر خاک 1399

این مستند به روند فرسایش خاک در ایران می پردازد. از جمله شخم زدن غیر اصولی زمین‌های کشاورزی و چاه‌های عمیق تأمین آب نیروگاه‌های برق که از عوامل گسترش این آسیب زیست‌محیطی‌اند. مستندساز تلاش کرده است تا با ساخت این مستند در زمینه روند فرسایش خاک در ایران هشداری جدی بدهد تا شاید مسئولان تدبیری در این زمینه بیاندیشند.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، علمی و صنعتی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی

کارگردان :

محسن خان جهانی

تهیه کننده :

محسن خان جهانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

65 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

بر سر خاک

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

بر سر خاک

تصاویر

بر سر خاک

تصاویر

درخواست

بر سر خاک

فرم ثبت درخواست