ایستوود 1399

فیلمسازی آماتور پس از دیدن عکسی در روزنامه برای پچیدا کردن فردی شبیه " کلینت ایستوود " راهی شهرستان سیرجان و روستاهای اطراف آن می شود .

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، اجتماعی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

72 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

ایستوود

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

ایستوود

تصاویر

ایستوود

تصاویر

درخواست

ایستوود

فرم ثبت درخواست