باوه ( پدر ) 1399

باوه (پدر) راننده نیسان بارکش، بعد از سالها که نوازندگی ساز مقامی را در سینه نگه داشته، قرار است توسط پسرش به فستیوال برده شود و دوباره هنرش زنده شود.اما به دلیل نگاه و حرف های مردم شهر با مخالفت دخترش روبرو می شود.

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، مردم شناسی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

کارگردان :

محسن کولیوندی

تهیه کننده :

محسن کولیوندی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

23 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

باوه ( پدر )

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

باوه ( پدر )

تصاویر

باوه ( پدر )

تصاویر

درخواست

باوه ( پدر )

فرم ثبت درخواست